Công thức F1 Thực trạng đường đua F1 Việt Nam so với phối cảnh--

Tạp chí thể dục có bài Công thức F1: Thực trạng đường đua F1 Việt Nam so với phối cảnh

Tu00f2a nhu00e0 Pit, pit lane, vu00e0 u0111ou1ea1n u0111u01b0u1eddng xuu1ea5t phu00e1t u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c hou00e0n thu00e0nh. Nhu00ecn tu1eeb khu00e1n u0111u00e0i Thu0103ng Long, cu00f3 thu1ec3 thu1ea5y khu vu1ef1c nu00e0y khu00e1 giu1ed1ng so vu1edbi phu1ed1i cu1ea3nh. Tu00f2a nhu00e0 Pit vu00e0 mu1eb7t u0111u01b0u1eddng u0111ua lu00e0 cu00e1c hu1ea1ng mu1ee5c cu1ed1 u0111u1ecbnh cu1ee7a tru01b0u1eddng u0111ua vu00e0 u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c hou00e0n thiu1ec7n 100%.u00a0

“'>

Gu00f3c cua 1, 2, 3 nhu00ecn tu1eeb tru00ean cao. u1ede gu00f3c nu00e0y, cu00f3 thu1ec3 thu1ea5y khu00e1n u0111u00e0i Hu1ea3i Phu00f2ng (tru00e1i) cu00f3 mu1ed9t khou1ea3ng chia u0111u00f4i chu1ee9 khu00f4ng liu1ec1n hou00e0n tou00e0n, cu00f2n khu00e1n u0111u00e0i Hu1ea1 Long (phu1ea3i) cu00f3 u0111u1ed9 du00e0i ngu1eafn hu01a1n thiu1ebft ku1ebf.u00a0

“'>

Khu00e1n u0111u00e0i Hu1ea1 Long cu00f3 hu00ecnh vu00f2ng cung. u0110u00e2y lu00e0 khu00e1n u0111u00e0i du00e0i nhu1ea5t, vu1edbi su1ee9c chu1ee9a lu00ean tu1edbi hu00e0ng nghu00ecn ngu01b0u1eddi. Khu00e1n u0111u00e0i nu00e0y u00f4m theo gu00f3c cua 2, 3 vu00e0 4. Khu00e1n giu1ea3 cu00f3 thu1ec3 quan su00e1t ru00f5 u0111u1ed9 nghiu00eang cu1ee7a cu00e1c gu00f3c cua nu1ebfu cu00f3 mu1eb7t tu1ea1i u0111u00e2y.

“'>

Nu00fat giao Mu1ec5 Tru00ec – Lu00ea Quang u0110u1ea1o lu00e0 khu vu1ef1c gu00f3c cua 7 vu00e0 8, cu00f3 hu00ecnh ku1eb9p tu00f3c. Ngou00e0i phu1ea7n mu1eb7t u0111u01b0u1eddng u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c thi cu00f4ng xong, cu00f3 thu1ec3 quan su00e1t ru00f5 nhu1edd mu1ea3ng khu1ed1i nu1ed5i bu1eadt so vu1edbi u0111u01b0u1eddng cu0169, cu00e1c khu00e1n u0111u00e0i vu00e0 ru00e0o chu1eafn chu01b0a u0111u01b0u1ee3c du1ef1ng.

“'>

Gu00f3c cua 7, 8 nhu00ecn tu1eeb tru00ean cao. Theo phu1ed1i cu1ea3nh, su1ebd cu00f3 ba khu00e1n u0111u00e0i u1edf khu vu1ef1c nu00e0y, phu1ee5c vu1ee5 khu00e1n giu1ea3 nghiu00eam ngu01b0u1ee1ng gu00f3c cua hu1eb9p nhu1ea5t cu1ee7a GP Viu1ec7t Nam.

“'>

u0110ou1ea1n u0111u01b0u1eddng thu1eb3ng du00e0i 1,5 km du1ecdc u0111u01b0u1eddng Lu00ea Quang u0110u1ea1o – Lu00ea u0110u1ee9c Thu1ecd. Theo phu1ed1i cu1ea3nh, khu00e1n u0111u00e0i su1ebd u0111u01b0u1ee3c du1ef1ng lu00ean hai bu00ean u0111u01b0u1eddng. Tuy nhiu00ean, ngou00e0i phu1ea7n ru00e0o chu1eafn phu00eda u1edf bu00ean tru00e1i, u0111u01a1n vu1ecb thi cu00f4ng chu01b0a hou00e0n thu00e0nh cu00e1cu00a0 mu1ee5c khu00e1c.u00a0

“'>

Cu00f3 thu1ec3 quan su00e1t thu1ea5y mu1eb7t u0111u01b0u1eddng u1edf khu vu1ef1c Turn 10 vu00e0 11 u0111u00e3 thu00e0nh hu00ecnh. Nhu01b0ng khu00e1n u0111u00e0i vu00e0 ru00e0o chu1eafn chu01b0a u0111u01b0u1ee3c du1ef1ng. Tru01b0u1eddng u0111ua F1 tu1ea1i Mu1ef9 u0110u00ecnh du1ef1 kiu1ebfn bu00e0n giao cho ban tu1ed5 chu1ee9c vu00e0o cuu1ed1i thu00e1ng 3. u0110u01a1n vu1ecb thi cu00f4ng tuyu00ean bu1ed1 su1ebd hou00e0n thu00e0nh u0111u00fang hu1ea1n.

“'>

Gu00f3c nhu00ecn tu1eeb bu00ean trong tu00f2a Pit theo phu1ed1i cu1ea3nh. u0110u00e2y su1ebd lu00e0 khu vu1ef1c phu1ee5c vu1ee5 nhu1eefng du1ecbch vu1ee5 cao cu1ea5p cho cu00e1c khu00e1n giu1ea3 mua vu00e9 hu1ea1ng paddock. Lu00fac nu00e0y, tu00f2a nhu00e0 mu1edbi xu00e2y xong, chu01b0a tiu1ebfn hu00e0nh phu00e2n chia cu00e1c gian theo mu1ee5c u0111u00edch.

“'>

Ngọc Thành – Giang Huy

Xem thêm:

Sưu Tầm: Internet – Tạp chí thể thao: TopVn

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--